Keer je gezicht naar de zon

Het licht dat op Mijn spreken
de dag scheidde van de nacht
is het licht dat als teken van Mijn trouw
voor Noach een boog aan de hemel tekende.
Is het licht dat na drie bange dagen
de opstandingsmorgen aankondigde.

Als dat licht vandaag op jou schijnt
keer je gezicht er dan naartoe.
Want ik wil je eraan herinneren
dat ik je wil troosten met mijn warmte,
dat het licht een teken is van hoop.

Hoop omdat na de nacht de morgen volgt.
Omdat Mijn Trouw oneindig is.
Omdat in de opstanding van Mijn Zoon,
jouw levenskracht besloten ligt.

Als dat licht vandaag op jou schijnt
droog dan je tranen, keer je gezicht naar de zon.
En bedenk dat de duisternis
nooit
het laatste woord zal hebben.

(geschreven door een cliënt)

Keer je gezicht naar de zon