Quotes

Gerelateerd aan de thema’s van deze site staan hier een kleine verzameling boeiende quotes uit een diversiteit aan boeken of websites. Het is slechts een kleine greep uit zoveel inzicht, verzameld door zoveel mensen.

 

“Leren hoe je een conflict kunt oplossen is belangrijker dan ‘gelijk’ krijgen”.
Riekje Boswijk, Liefde in Wonderland, pagina 198.

“Als je niets met je gevoel doet, doen de gevoelens wel iets met jou”.
F. Veldman, opleiding haptonomie

“Het vermijden, onderdrukken of ontkennen van emoties is een vorm van zelfbedrog, die zich altijd wreekt. Op de een of andere manier tracht die elementaire energie een uitweg te vinden, wat dan meestal leidt tot (zelf)-destructieve gedragspatronen.”
Mia Leijssen, Gids voor gesprekstherapie, pagina 74

“Hoe meer je doet wat men wil, des te minder mens ben je”
F. Veldman, opleiding haptonomie

“Stop met denken dat je de ander tot last bent, dat je je naaste hindert! Als mensen iets niet bevalt, laten ze het wel blijken. En als hun daartoe de moed ontbreekt dan is dat hun probleem”
Paulo Coelho, Veronika besluit te sterven, pagina 92

“Er is maar één reden om een machtsstrijd te beginnen en dat is omdat je je eigen pijn niet wilt voelen”
Riekje Boswijk-Hummel, Ruzie, pagina 79

“Het bewaren van de lieve vrede is de oorzaak van veel innerlijke onvrede”
onbekend

“Mensen raken niet van streek door de gebeurtenissen
maar door de manier waarop ze tegen die gebeurtenissen aankijken”
Epicteus, grieks wijsgeer, 100 n Chr.

“Zolang ik mijn ware identiteit zoek in de wereld van de voorwaardelijke liefde, blijf ik slaaf van de wereld, gevangen in de cirkel van proberen en falen”.
Henri Nouwen, Eindelijk thuis, pagina 48

Huilen is voor mij niet langer een teken van zwakte maar van moed. De moed om mezelf te laten zien als degene die ik ben: een verwond en verwondbaar mensje.
Philip Troost, Gewoon God, pagina 67

“De wereld waarin ik opgegroeid ben, is zo vol van klassen, cijfers en statistieken, dat ik bewust of onbewust altijd probeer de positie te berekenen die ik tussen mijn medemensen inneem. Veel verdriet en vreugde in mijn leven vloeien rechtstreeks voort uit mijn drang om me voortdurend met anderen te vergelijken, wat meestal of zelfs altijd nutteloos is en leidt tot een enorme verspilling van tijd en energie”.
Henri Nouwen, Eindelijk thuis, pagina 113

“Als je iets zegt over een ander,
dan zegt dat iets over jou”
Onbekend

“Assertiviteit zonder empathie is egocentrisme”
Hester, ontdekking in de therapie

“De meest fundamentele vergissing die wordt gemaakt over en in communicatie is dat mensen vergeten dat ze zelf er ook iets in doen”
Michiel Hogerhuis, uit “Wat we doen is niet normaal”, voorpublicatie 2005

It ’s better to be hated for what you are, then to be loved for what you are not
http://www.innerned.org/sprank.html

“Niets is wat het lijkt; een conflict gaat vaak niet waarover het lijkt te gaan”
Ch. Welmerink

“Wat er niet mag zijn
dat blijft”
Transformatieve Mediation

“Ik heb veel mensen op een voetstuk gezet, een status verleend. Voornamelijk door mezelf geen enkele status toe te dichten”.
Riekje Boswijk, Liefde in Wonderland, pagina 42.

“De woorden waarmee je het hart van een kind vergiftigd, door laagheid of onwetendheid, blijven als een cyste in het geheugen zitten en vreten vroeg of laat de ziel weg.”
Carlos Ruiz Zafón; De schaduw van de wind, pagina 185

“Het is niet goed om je te laten begoochelen door je dromen en daardoor te vergeten om te leven”.
”Perkamentus” in  J.K. Rowling’s Harry Potter en de steen der wijzen, pagina 158

“Vraag niet hoe je van je ellende kunt afkomen maar kan ik er door groeien en leren”
naar Henri Nouwen, Bevrijd je verdriet, pagina 18

“Openheid beschermt beter dan het hardste pantser”
Adrian Verbree, Eclips, pagina 196

“Je hebt emoties en intuitieve gevoelens nodig om goede beslissingen te kunnen nemen”
Aristoteles, ongeveer 4e eeuw v. Chr.

“Het getuigt van respect voor jezelf om iemand te zoeken die jouw blootgeven ook werkelijk waardig is”.
Riekje Boswijk, Liefde in Wonderland, pagina 70.

“Ik zou dolgraag willen leven in een wereld waarin persoonlijke drijfveren en verlangens de voorrang hadden op massale waandenkbeelden die dwingen tot de capitulatie van de norm”
Uit Perpetuum mobile, Renate Dorresteijn

“Het begeleiden van de ontdekkingsreis van een cliënt is ook een ontdekkingsreis voor de begeleider. Maar het zijn wel twee verschillende reizen.”
Johan, cliënt

“Vergeven is het loslaten van alle hoop op een beter verleden.”
Onbekend

“Geen IK is mens zonder een JIJ”.
Onbekend

“Luisteren naar je gevoel geeft je een verantwoordelijkheid die je nooit mag afschuiven op een ander”.
Elsbeth, collega

“Elk leven zit vol illusies, waarschijnlijk omdat de waarheid ons zo ondraaglijk voorkomt”.
Alice Miller, Het drama van het begaafde kind, pagina 9.

“Depressie en grootheidswaanzin: twee vormen van loochening”
Alice Miller, Het drama van het begaafde kind, pagina 33.

“Voordat een oorlog uitbreekt is deze al begonnen in de harten van de mens”
Onbekend, citaat uit gastenboek Amerikaans oorlogskerkhof, Colleville sur mer (Frankrijk)

“Emoties kan je niet anders wegdrukken dan door je te verharden”.
Riekje Boswijk, Afscheid nemen, pagina 55.

“Onzekerheid is de angst jezelf te durven zijn”
Anoniem

“Wie het verdriet verloochent maakt troost onmogelijk”
Manu Keirse, congres haptonomie, Utrecht 03-04-04

“Verdriet heeft alles te maken met liefde”
Manu Keirse, congres haptonomie, Utrecht 03-04-04

“Het besef van de dood zet ons aan tot intenser leven”
Paulo Coelho, Veronika besluit te sterven, pagina 190

“Je bent een persoon die verschilt van alle anderen, maar die toch hetzelfde wil zijn. En dat is volgens mij te beschouwen als een ernstige ziekte”
Paulo Coelho, Veronika besluit te sterven, pagina 153

“Cynisme is een wanhopige poging om innerlijk verdriet de baas te blijven. Het is een maskerade, een grap om niet te hoeven huilen”.
Riekje Boswijk, Afscheid nemen, pagina 48.

“Geduld komt van het woord patior. Dat betekent dulden of lijden”
naar Henri Nouwen, Bevrijd je verdriet, pagina 18

“Ruzie herbergt vaak veel meer pijn in zich dan het oorspronkelijke conflict”
Riekje Boswijk-Hummel, Ruzie, pagina 77

“Een grens is een persoonlijke eigendomslijn die aangeeft voor welke zaken we verantwoordelijke zijn. Met andere woorden: grenzen geven aan wie we wel zijn en wie we niet zijn”.
W.G. Rietkerk, de kunst van het loslaten, pagina 96

“Het Hebreeuwse woord voor volwassenheid betekent letterlijk: ‘hij/zij die zich vrij schudt’
W.G. Rietkerk, de kunst van het loslaten, pagina 97

“Verzoening betekent niet een dwangmatige terugkeer naar de oude situatie”
W.G. Rietkerk, de kunst van het loslaten, pagina 119

“Het valt niet mee om jezelf te zijn”
Pieter, cliënt

“Als je geen toekomst ziet is het heden niet te verdragen”
Tjeerd, vriend

“mensen met een (dwangmatige) behoefte aan controle
zoeken naar zekerheden buiten zichzelf
die ze in zichzelf niet kunnen vinden”
Adriane, cliënt

“Teleurgesteld zijn in een ander is een niet-uitgekomen verwachting van jóu”
Herman van Veen, radio-uitzending

“In tegenstelling tot lichamelijke pijn kan geestelijke pijn niet genezen zolang zij niet wordt gevoeld en verwerkt (= doorleven). Het verdoven van deze pijn door vlucht in medicatie, alcohol, werken, roken, vermijden e.d. is in feite een angst om de pijn te voelen”
Riekje Boswijk, Afscheid nemen, pagina 40.

“Iedere traan heeft het recht om gehuild te worden”
Suzan, medecursist opleiding Transformatieve Mediation, 2004

“Verdriet is als een schaduw. Het is altijd bij je. Soms groot, soms klein; soms voor je, soms achter je; dan weer links en dan weer rechts; soms onzichtbaar en in een keer duikt het onverwachts weer op”.
Manu Keirse, congres haptonomie, Utrecht 03-04-04

“Onzekerheid is de angst om naar je eigen pijn te kijken”
Anoniem

“Je gedachten en je gevoel: allebei hebben ze “gelijk” maar ze hoeven helemaal niet gelijk te zijn.”
Peter, opleiding haptotherapie, 1999

“Wanneer iets afgelopen is en ophoud hoeft dat niet het einde te zijn.
Het kan ook het begin zijn van iets nieuws”
Ron, cliënt

“Zolang ik mijn ware identiteit zoek in de wereld van de voorwaardelijke liefde, blijf ik slaaf van de wereld, gevangen in de cirkel van proberen en falen”.
Henri Nouwen, Eindelijk thuis, pagina 48

“De beste leermeester voor jou ben je zelf: beschouw jezelf eens hoe je omgaat met conflicten”
Theo, kennis

“Een bloem is op zijn mooist en komt het meest tot zijn recht als deze volledig geopend is. Maar dan is deze ook op zijn kwetsbaarst”
Bart, collega

“Angst is in zekere mate een vlucht voor de pijn. Angst is gericht op de toekomst en is een niet-voelen in het hier-en-nu”.
Riekje Boswijk, Afscheid nemen, pagina 50.

“Ik heb het idee de toekomst af te sluiten door te blijven hangen in het verleden”
Erica, cliënt

“Als een mens zichzelf tot doel maakt is een conflict het gevolg”
Citaat uit gastenboek, Duits oorlogskerkhof in Normandië (Frankrijk)

“Ik voel dus ik ben”
A. Damasio, titel van zijn tweede boek

“Een traan gaat dieper dan een lach. Bij een traan ben je echt bij iemand binnen.”
Claudia de Breij, cabaretiere, Elsevier Magazine, 10-12-2005

“Het slot op ieder conflict
is jouw oordeel over de ander”.
Thom, medecursist opleiding Transformatieve Mediation, 2004

“Zelfveroordeling belemmert de mogelijkheden tot verandering”
Hester, cliënt

“Leugens gaven hem een plaats onder de zon; op school en bij vrienden thuis. Hij kreeg er aandacht mee en waardering. En hij werd eenzamer dan ooit …”
Vrij naar “Simon”, M. Fredriksson, pagina 90

“Een je toevertrouwd geheim is evenveel waard als degene voor wie je het moet bewaren”
naar Carlos Ruiz Zafón; De schaduw van de wind, pagina 17

“Je kunt beter geconfronteerd worden met de waarheid dan getroost worden door een leugen.”
naar Khaled Hosseini; De vliegeraar, pagina 57

“Situaties kan je niet beheersen,
jezelf wel”
Onbekend

“Erger dan de ergste pijn
is de pijn
van het onbegrepen zijn”
Ilse, collega; titel van haar afstudeerscriptie aan de SPH

“Ik wil gesteund worden en niet getroost worden. Als mensen me gaan troosten dan nemen ze me de pijn af. En daar moet ik juist doorheen”
Marijn, cliënt

“Het woord ‘ervaren’ komt van ‘varen’, of in de vroegere tijd ‘reizen’.
Wie op reis gaat die wordt ervaren. Ervaren vereist dus een bereidheid, een innerlijke openheid; zich openstellen om het nieuwe binnen zich te laten”
vrij naar Anselm Grün; God ervaren, pagina 12

“Ervaren heeft ook iets te maken met lijden. Wie alle gevaren wil vermijden moet thuis blijven. Het Griekse woord empeiros = ervaren, kundig. Peira = poging of risico. Wie iets wil ervaren moet iets wagen. Zonder gevaar kan men niets nieuws ervaren.”
vrij naar Anselm Grün; God ervaren, pagina 12

“Het Latijnse woord voor ervaren is ‘experientia’ = proberen, op de proef stellen, zich met iets inlaten, iets beproeven, strijden.”
vrij naar Anselm Grün; God ervaren, pagina 12

“Relaties gaan niet over ‘geven en nemen’ maar over ‘geven en ontvangen’. Je hebt geen rechten om iets te nemen van de ander maar je mag wel ontvangen”.
Reyald, cabaretier, interview EO-Visie, 34-2006, pagina 10

“Het uit-leven van je relationele woede kan je niet van je de pijn van de existentiële woede verlossen. Het kan wel de weg openen, vrij maken, om na dit geuit te hebben te komen tot die existentiele woede en pijn”.
Riekje Boswijk, Afscheid nemen, pagina 62, 66.

“Problemen beginnen pas echt als ze er niet mogen zijn;
als je wegloopt voor je falen, faal je je hele leven lang door”
Roel Bouwkamp, “In voor en tegenspoed”, EO televisie 05-09-2006

“Er zijn vaak honderd redenen om iets niet te doen, maar juist die ene reden om het wel te doen zou al genoeg moeten zijn”
Carmen in “Komt een vrouw bij de dokter” van Kluun, pagina 277

“De eerste indruk die jij hebt over een ander,
zegt iets over jou en niet over de ander.”
Onbekend

“Perfectionisme is een vorm van faalangst”
Joke, cliënt

“Als je nooit te-recht-wijzingen hebt gekend dan beschouw je jezelf als volwassen; welke leeftijd je ook hebt.”
Naar Anneke Lucas, “De dove muzikant”, pagina 36

“De enige weg eruit is de weg naar binnen”
Onbekend; via Herman, cliënt

Lieve Kitty,
“Kun jij me misschien vertellen hoe het komt dat alle mensen hun innerlijk zo angstvallig verbergen? Hoe komt het dat ik in gezelschap altijd heel anders doe dan ik moest doen? Waarom vertrouwt de een de ander zo weinig? Ik weet het, er zal zeker een reden toe zijn, maar soms vind ik het erg naar dat je nergens, zelfs bij de mensen die je het naast staan, zo weinig vertrouwelijkheid vindt.”
Anne Frank (14 jaar), Het Achterhuis, dagboekbrieven, 22 januari 1944

“De frustratie van het verlangen van een kind om als persoon te worden bemind en te ervaren dat zijn liefde ook wordt geaccepteerd, vorm het grootste trauma dat een kind kan ervaren.”
Anselm Grün; “Goed met jezelf omgaan”, pagina 14

“Controle willen behouden” brengt geen leven; het belet juist het leven.”
Gemodificeerd naar Anselm Grün; “Goed met jezelf omgaan”, pagina 24

“Wie zijn ouders verantwoordelijk blijft stellen voor zijn lot en weigert zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven op te nemen, zal nooit de innerlijke en uiterlijke vorm van zijn leven vinden en zal nooit zijn eigen unieke levensweg ontdekken.”
Anselm Grün; Je eigen levensweg, pagina 13

“In alle krenkingen die we ervaren hebben, kunnen we een kans zien om ons eigen diepste innerlijk te ontdekken. Het diepste geheim van ons ware ik kan zich pas aan ons onthullen als we bewust zien hoe onze relatie met de ander is.”
Gemodificeerd naar Anselm Grün; Je eigen levensweg, pagina 10

“Het is gevaarlijk als we ons niet bewust zijn van onze verantwoordelijkheid t.a.v. ons gedrag, onze gedachten en onze gevoelens.”
Rosenberg, Geweldloze communicatie, pagina 37

“Een basiswet van ons gedrag is dat we de krenkingen die we niet in ons leven geïntegreerd hebben, herhalen door anderen te kwetsen, door ons zelf te verwonden of door situaties uit te kiezen de lijken op de kwetsende momenten uit ons verleden.”
Anselm Grün; Je eigen levensweg, pagina 13-14

“Geestelijke trauma’s doen niet alleen pijn maar ze zijn tegelijkertijd een kans voor ons om geestelijk te groeien. Door ze te onderzoeken, kunnen we ons zelf beter begrijpen. Daarin ligt de uitnodiging ons te ontwikkelen.”
Gemodificeerd naar Anselm Grün; Je eigen levensweg, pagina 16, 18-19

“Iedereen wordt in zijn leven pijn gedaan, of hij dat wil of niet. Doorslaggevend is hoe we met de pijn om te weten gaan.”
Anselm Grün; Je eigen levensweg, pagina 21

“Verslaving is altijd een surrogaat voor de moeder.”
Theodor Bovet, geciteerd door Anselm Grün; Je eigen levensweg, pagina 29

“Wie zijn evenwicht heeft gevonden kan de ander ook helemaal zichzelf laten zijn.”
Anselm Grün; Je eigen levensweg, pagina 61

“Uit angst iets niet doen omdat het tot fouten kan leiden, is het einde van elk leven”
Eugene Drewermann, Hij legde hun de handen op, pagina 27

“Vaak is het probleem bij het maken van de juiste keuze niet dat we de toekomst niet kennen, maar dat we het verleden zijn vergeten”.
Willem Ouweneel, Eerste Liefde, pagina 17

“Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld”
Eckhart Tolle

“Het is mogelijk om elke relatie met de ander van het begin af aan te bemoeilijken met de vraag: Hoe kom ik op de ander over, wat vindt hij van mij?”.
Gemodificeerd naar Eugen Drewermann, Op het raakvlak van hemel en aarde, pagina 139

“Teleurgesteld zijn is het moeilijk kunnen (ver-)dragen van onvervulde behoeftes en verlangens”
MK, cliënt

“Zodra je iemand anders verantwoordelijk maakt voor jouw ontsteltenis, heb je de sleutel tot innerlijk geluk uit handen gegeven”
A. Shapiro, geciteerd in J. van Koert, Wat je vindt mag je houden, pagina 57

“Een van de kenmerken van de kindertijd is dat het niet nodig is iets te begrijpen om het ook te voelen. Tegen de tijd dat de ratio in staat is het gebeurde te begrijpen, zijn de wonden in het hart al diep.”
naar, De schaduw van de wind, Carlos Ruiz Zafón, 2004

“Wie zijn verleden ontkent blijft er in gevangen. Wie zijn verleden erkent en herdenkt kan zich er ook van bevrijden”
vrij naar Ton Zwaan, uit de “vergeten” genocide.

“Werkelijke moed is moed waaraan angst ten grondslag ligt. De werkelijke held heeft angst, anders zou er geen moed voor de heldendaad nodig zijn”.
Martine, cliënt

“Wat is kunst? Kunst groeit uit vreugde en verdriet. Maar voor het merendeel uit verdriet
Het groeit uit menselijke levens.”
Edvard Munch, bron is mij niet meer bekend

“Wie elk vermogen tot verwondering heeft verleerd en is kwijtgeraakt, die kan zelfs God niet meer met een wonder van dienst zijn. Alleen wie zich verwondert, leert het wonder kennen”.
naar Eugen Drewermann, Hij legde hun de handen op, pagina 8

“Als je tegen iets vecht, zit je eraan vast.
Zolang je ertegen vecht, geef je het macht.
De macht die je eraan geeft
is evenredig aan de kracht die je gebruikt
om je ertegen te verzetten.”
Onbekend

Als je moeite hebt om jezelf te aanvaarden
dan landt de waardering van de ander voor jou
op een bodem van ongeloof.
Onbekend