De beker

In de tuin van Getsémane 
waar wij aan ons leven lijden
Was u daar al
om met ons mee te strijden

Heer laat deze beker
voorbij gaan aan mij
ik ben zo bang
waar zijt Gij?

‘Neem, mijn kind
de beker aan jou gegeven
drink mijn kind
om ten volle te kunnen leven’

Heer, indien mogelijk
laat deze beker aan mij voorbijgaan 
‘neemt en drinkt mijn kind
Ik ben jou voorgegaan’

‘In die tuin van de pijn
heb Ik jouw strijd gestreden
de beker gedronken
jouw leed geleden’

‘mijn geliefde kind
deze beker met bloed gevuld
neemt en drinkt
zodat je waarlijk leven zult’

en ik zei;
Mijn vader
ik zal de beker tot mij nemen
ik zal de beker drinken
opdat Uw wil geschiede 


Geschreven door een cliënt