Ruimte maken voor jezelf

De tempelreiniging

Ik heb vaker nagedacht over de achtergrond van de emotie boosheid/agressie zoals dat bij Jezus o.a. te zien is in het verhaal in de Bijbel over de tempelreiniging.

In het Nederlands heeft het woord ‘agressie’ een negatieve lading; het is een soort van destructieve kracht. De vraag is of dat terecht is. Het woord ‘agressie’ komt van het Latijnse woord ‘aggredior’. Aggredior houdt een soort oerdrift in, een oerdrift om het leven aan te gaan, een innerlijke beweging tot (over-)leven. Dit is primair geen destructieve kracht maar een positieve kracht gericht op het behoud van het leven dat je door God gegeven is, op het scheppen van (je) noodzakelijke levensruimte. Alleen daarmee kan je vanuit je eigenheid in verbinding zijn met de ander. Want dat is wat ik geloof; dat het Gods verlangen is om vanuit je unieke zijn, je eigenheid, in relatie te zijn met de ander.

Vaak gaan wij mensen de mist in met de (ingewikkelde) emotie boosheid. Onze boosheid is vaak gericht TEGEN de ander; daar waar het oorspronkelijke doel van de emotie boosheid is gericht op het scheppen van levensruimte VOOR jezelf. En om levensruimte te scheppen voor jezelf moet je soms de strijd met de ander aangaan. Niet om de ander te vernietigen (en je af te reageren op de ander) maar om de ander uit jouw ruimte te verdrijven. Ik vind dat een heel belangrijk verschil in focus.

Terug naar Jezus en de tempelreiniging. Jezus kende ALLE emoties die wij ook kennen. Dus ook de emotie ‘boosheid’ of ‘agressie’. Het raakt Jezus diep dat het huis van Zijn Vader in beslag genomen wordt voor doeleinden die niet passen in die ruimte. Dat wil Hij daar weg hebben. Hij is niet tegen de handel op zich, wel tegen de plaats waar het gebeurt.
Het is opvallend dat deze geschiedenis, als een van de weinige, in alle vier de evangeliën staat.
Volgens mij ligt de focus van Jezus’ handelen niet op het destructieve element. Hij jaagt de mensen en dieren weg; Hij verwondt ze niet. Het doel ligt op het scheppen van ruimte voor God, het eerbiedigen van een gewijde plek, om ruimte te maken voor een leven met de Heilige God, ruimte voor God in Zijn eigen huis.
Het lijkt er heel sterk op dat de mensen inzagen dat Zijn ‘geweld’ gerechtvaardigd was. Jezus werd immers in Zijn actie niet tegengehouden door de overheid of door de omstanders. Eveneens werd Hij nadien door de Joden of Romeinen niet opgepakt, aangeklaagd of in staat van beschuldiging gesteld over dit gebeuren.

Zie voor meer informatie over deze emotie bij het hoofdstukje boosheid op deze site.