Verdriet

Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in uw fles; zijn zij niet in uw register? (Psalm 56:9, HSV)
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. (Mat. 5:4)

Verdriet; het is een van die vier basisemoties die onlosmakelijk bij het leven hoort. Verdriet is gekoppeld aan schade, gemis, verlies. Het is gerelateerd aan de gebrokenheid in verbondenheid aan iets. Die verbondenheid kan van alles zijn. Verlies van een geliefde, verlies van een relatie, van werk, van gezondheid, van een gevoel van eigenwaarde. Het kan verlies zijn van voorwerpen omdat ze gestolen zijn, verloren of onherstelbaar beschadigd. Het kan verlies zijn van een zekerheid die je dacht te hebben of toekomstverwachtingen die niet haalbaar blijken. Maar verlies is ook het niet vervuld (gaan) worden van verlangens: een onbereikbare liefde, een belangrijke sportwedstrijd die niet gewonnen werd, een examen waarvoor je bent gezakt, een onmogelijkheid om zwanger te worden…

Verdriet is de pijn van het lijden aan het verlies. Datgene waarmee je verbonden was of waarmee jij je wilde verbinden is er niet (meer). Daarmee wordt de verbindende beweging van binnenuit naar buiten toe gestremd. Die blokkade, dát doet pijn. En die pijn mag geuit worden. Als je met je lijf tegen de hoek van een tafel aanloopt dan doet dat pijn. Je roept ‘au’, wrijft over de pijnplek heen en je neemt misschien even wat rust om van de pijn te bekomen. Als je emotioneel ergens ‘tegenaan loopt’ dan doet dat mentaal gezien pijn. Ook daar moet je goed aandacht aan besteden.
Jezus liet zijn tranen de vrije loop toen Hij huilde over zijn onvervuld verlangen over de stad Jeruzalem.

Verdriet is een onlosmakelijk onderdeel in het proces van een ongewilde onthechting. Verdriet is een heel gezond onderdeel van het rouwproces, het proces van een ongewilde onthechting. Rouwen is meer dan alleen het uiten van het verdriet. Bij het rouwproces zijn onder ander ook fasen van ontkenning, boosheid, wantrouwen, angst, apathie, berusting, loslaten, herbezinning, zoeken naar alternatieven, aanpassing en het weer opnieuw gaan verbinden met dingen die betekenisvol voor je zijn.