Hoe zijn we ontstaan?

Ik geloof dat de mens door God geschapen is, zoals álles door Hem, door Zijn gesproken Woord geschapen is. De mens is geschapen naar Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis. Dit in tegenstelling tot de dieren, die God naar hun aard maakte. God heeft daarmee iets van Zijn Wezen, van Zijn eigenheid in de mens gelegd. Ik geloof dat de mens niet toevallig, zomaar op deze aarde is. Het is Zijn wil. De mens is geschapen tot Zijn eer. Hij is als het ware de parel op de kroon van Zijn hele schepping. We zijn uit stof genomen en tot leven gekomen door Zijn Geest, door de ‘levensadem’ die God ons ingeblazen heeft.