Inleiding mensvisie

Als je als professional in een therapeutische relatie met mensen werkt of als je als pastoraal werker actief bent in een gemeente, dan is het belangrijk om een (mens-)visie te hebben van waaruit je werkt. Lin Button[1] zegt terecht dat goede therapie zich fundeert op een goede kennis van de Bijbel[2].

Eveneens ben ik elke keer weer onder de indruk van de enorme hoeveelheid ‘pastoraal-therapeutische’ principes die er in de Bijbel staan. We mogen worstelen met het Woord dat ons leven geeft en ons leidt naar het ware leven. Eugen Drewermann heeft het heel kernachtig verwoord: “We moeten de woorden van Jezus niet moraliserend maar religieus uitleggen. Wanneer ze uitsluitend als eisen worden opgevat, dan vergen ze teveel van ons en veroorzaken ze angst. Deze uitspraken religieus opvatten betekent: je door deze woorden laten leiden naar de diepte van je eigen bestaan.”[3]

Hoe kijk ik naar mensen, wat is volgens mij ‘een mens’? In de loop van de jaren heb ik geprobeerd om mij daar een beeld van te vormen, gebaseerd op wat de Bijbel mij aanreikt, geholpen door de vele boeken die ik gelezen heb en studies die ik heb bijgewoond. Deze site is uiteraard lang niet volledig zijn en de uitwerking ervan is ook zeker niet compleet. De vragen zijn voor mij daarvoor te groots en God is te groot om het allemaal te kunnen bevatten. De dingen die ik beschreven heb zijn als het ware puzzelstukjes van een veel groter geheel. Ze helpen mij en hopelijk ook jou om richting te geven in die zoektocht naar een completer beeld.

Hoe zijn we ontstaan?

Waarom ben ik op aarde?

Hij wil met ons in relatie zijn

Wat weet God van mij?

Denk niet te klein over jezelf

Gebruik je talenten

Geniet!

Groei!

Leef in verbondenheid

Leef in vrijheid

Rust

[1] Lin Button woont in Essex (Engeland). Al meer dan twintig jaar is Lin werkzaam in de bediening van genezend gebed. Ze heeft haar eigen counselingpraktijk opgezet en met haar Healing Prayer School organiseert ze gebedsconferenties. Lin maakt ook deel uit van het internationale team van Pastoral Care Ministries onder leiding van Leanne Payne. Ze is schrijfster van diverse boeken.

[2] Conferentie Toegepaste Pastorale Zorg, Zwolle 03-11-2017

[3] Geciteerd door Anselm Grün, In therapie bij Jezus, pag. 65