Leef in vrijheid

God is een God van leven. Hij vindt Zijn vreugde in wat Hij geschapen heeft. Dat is voor Hem zo kostbaar. Mijn en jouw leven acht Hij bijzonder waardevol. Ik geloof dat je God geen grotere eer kan bewijzen dan te zijn wie je bent. Door voluit te leven met alles wat Hij in je gelegd heeft; door te zijn zoals Hij je geschapen heeft. Je mag je licht laten schijnen voor de mensen en voor Hem.

De Bijbel kent een aantal belangrijke thema’s. Een van die thema’s gaat over het ‘vrij mens’ mogen zijn. De mens heeft van God de oproep gekregen om te leven op deze aarde. Het is Gods verlangen dat we in vrijheid leven. Een vrijheid die we hebben door een leven met Hem.

Upperroom, ‘Fight my battles’ (my victory is in Jesus name)

Wij mensen zijn in oorsprong bedoeld om vrij te zijn, maar niet grenzeloos. Door de zondeval is er een leegte ontstaan; diep in ons missen we iets. Het diepe besef van onvoorwaardelijk er mogen zijn. We zijn de intieme verbondenheid met God en onze naaste kwijtgeraakt. Die leegte diep in ons is ondraagbaar. Dat maakt dat we continu op zoek zijn naar een vervulling van die leegte. Die zoeken we vaak in ‘iets’ of ‘iemand’. We zijn slaaf geworden van onze eigen verlangens en begeerten. God wil juist dat de mens weer vrij wordt van die innerlijke leegte en verslaving. Ons geloof in het verlossingswerk van Jezus heeft ons die vrijheid weer teruggegeven. De vervulling zit niet in ‘iets’ maar in Iemand. De mens mag zich innerlijk vrij weten op het moment dat we weer gaan staan in de verbinding met God. We hoeven ons door niets te laten beheersen/binden/knechten. Ik vind het veelbetekenend dat het Joodse nieuwe jaar begint met de viering van het feest van bevrijding en verlossing. We mogen leven als een bevrijd en vrij mens.