Waarom ben ik op aarde?

Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. (Rom. 11: 36)

Ik denk dat niemand een sluitend antwoord heeft op deze vraag. Ik herken me in de woorden van Paulus: “Ons kennen schiet te kort en we zien in nog raadselen”. Ik voel mee wat Job er over zei; dat wij er ten diepste niets van begrijpen. Koning Salomo ontdekte dat God de mens inzicht in de tijd heeft gegeven maar dat de mens niet in staat is om het werk van God van begin tot eind te doorgronden.

Ik zie dat de Bijbel wel enige richting geeft. Zoek in de Bijbel eens op de volgende trefwoorden (en de vervoegingen daarvan): prijzen, loven, eren, dienen, halleluja, verhogen, eerbied, danken… Dan kom je op een indrukwekkende hoeveelheid passages die gaan over het eren van God. Hij heeft de aarde gemaakt met een plan, een doel. We mogen door de relatie met Hem deel uitmaken van zijn grote en ondoorgrondelijke plannen.