Wie ben ik?

Jezus loopt samen met zijn discipelen. Ze zijn onderweg naar dorpen in het gebied van Caesarea Filippi. Het gesprek zal misschien over van alles en nog wat zijn gegaan. Dan vraagt Jezus op een gegeven moment aan zijn leerlingen “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” (Mar. 8:27). De leerlingen geven hem wat uiteenlopende antwoorden. Vervolgens vraagt Jezus: “En wie ben ik volgens jullie?” (Mar. 8:29).

De achtergrond van deze vraag is dat Hij wil weten of Hij herkend wordt. Wordt Hij gezien zoals Hij werkelijk is? Daarmee wordt een ieder, die deze vraag hoort, er bij bepaald om al zoekende (Hem) een antwoord te geven. Een antwoord dat in feite twee kanten in zich heeft: wie is Jezus voor jou en wie ben jij in relatie tot Jezus.

In ons allemaal schuilt het verlangen om gekend te worden, om gezien en gehoord te worden. Het is misschien wel een universele vraag die Jezus stelt. Het is een vraag die ieder mens zich wel eens stelt: wie ben ik? Ken ik mezelf zoals ik werkelijk ben; kent de ander me zoals ik werkelijk ben?

Deze site gaat over het mogen zijn van wie je bent. Uniek mens, door God geschapen. Wie ben jij in relatie tot God en wie ben jij in de relatie met de ander. Mensen lopen vaak schade op in de relatie met een ander. Ik geloof ook dat heling kan plaatsvinden in de relatie met God én in de relatie met de ander.

Wie ben ik? In de hoofdstukjes die op deze site staan wil ik je laten delen in mijn zoektocht naar antwoorden op deze vraag.

collage gemaakt door een vriendin