Inleiding

Ik ben Ivo Lindner.

Sinds 2000 heb ik een praktijk voor haptotherapie in Zwolle. De weg daar naartoe is begonnen met mijn eigen zoektocht. Ik zat met vragen als: wie ben ik in het contact met de ander? Hoe maak ik contact, met wie wel en met wie niet? Hoe verloopt dat proces? Waarom doe ik zoals ik doe? Welk aandeel heb ik zelf in het contact? Hoe ga ik om met de beperkingen die ik bij mezelf ervaar? Welke factoren spelen bij mij mee waardoor het contact maken me de ene keer heel goed af gaat en de andere keer juist helemaal niet lukt? Hoe komt het dat ik soms niet lekker in mijn vel zit en hier geen reden voor lijkt te zijn. In die zoektocht ben ik in 1996 haptonomie gaan studeren.

Vanuit mijn praktijk trek ik een zekere tijd op met mensen; mensen die vragen hebben over zichzelf, mensen die zoeken, worstelen, lijden. Mensen die vastlopen. In de therapie gaat het heel veel over verbonden-zijn, of juist het gemis ervan. Verreweg het merendeel van de cliënten in de praktijk is christen. Hierdoor raken de vragen vaak aan de relatie die wij als mens hebben met God en met elkaar. Het proces dat zij doorlopen spiegelt ook mijn dagelijks proces. De vragen die hen bezighouden raken mij vaak ook. De verhalen die cliënten met mij delen, de pijnen die ze bij me openen, de geheimen die ze me toevertrouwen, het grote voorrecht dat ik heb om een stukje met ze op te lopen en waarbij de ontmoetingen gaan over de essenties van het leven. De mooie dingen die ik daarin mag doen en ook de fouten die ik daarin maak. Ik word er door in beweging gezet. Het draagt bij aan mijn ontwikkeling als therapeut en in het bijzonder als mens.

Naast deze inspiratiebron, of eigenlijk vóór deze bron komt voor mij de Bijbel. Misschien moet ik het breder trekken; Gods Woord en Zijn Geest en hoe deze uitwerken in mijn leven op iedere plek waar ik ben en in iedere verbinding. Mijn grootste zoektocht is hoe ik Gods levend Woord in mij en door mij heen kan laten worden. Een proces van vallen en opstaan…

Met deze site heb ik geprobeerd om deze twee inspiratiebronnen bij elkaar te brengen. Daarmee hoop ik dat dit ook ter inspiratie mag dienen en tot zegen mag zijn voor jou als lezer.

Ik vind het fijn als je wilt reageren op dat wat je gelezen hebt: info@haptonomiezwolle.nl

Shalom!

unnamed

Disclaimer
Omwille van de leesbaarheid heb ik de meeste verwijzingen naar Bijbelteksten achterwege gelaten. Bronvermeldingen zijn via het contactformulier opvraagbaar. Tenzij anders aangegeven verwijs ik naar Bijbelteksten uit de NBV-versie.

De geciteerde verhalen van cliënten zijn op waarheid gebaseerd. Echter, namen en bepaalde details zijn veranderd. Ook heb ik meerdere verhaallijnen met elkaar verweven zodat verhalen niet meer te herleiden zijn naar een persoon.

Ik wil mijn grote dank uitspreken aan de vele mensen die op welke wijze dan ook geholpen hebben bij het tot stand komen van deze site. In het bijzonder wil ik Petra, Gerda, Sophie, Iemkje en Ans hartelijk danken voor hun correctiewerk en inspirerende feedback.