Groei!

In oorsprong is de mens gemaakt naar het beeld van God, gelijkend op zijn Schepper. Maar in de zondeval zijn we die gelijkenis aan God kwijtgeraakt. We hebben in ons hart ruimte gegeven aan behoeftes en verlangens die niet van God komen. Als we het hebben over groei en ontwikkeling dan is volgens mij de basis gelegen in het doel om weer op Hem te gaan lijken. Het accent ligt niet alleen op wat ik dóe met al mijn talenten maar wie ik bén met al mijn talenten.
Een van de grote doelen van ons leven is dus niet gericht op zelfontplooiing maar op het leren kennen van Jezus. Daarbij wil God ons helpen door Zijn Geest. Veelvuldig staat er in het Nieuwe Verbond wat Hij allemaal ons geven wil door Zijn Geest en wie wij mogen zijn ‘in Christus’. Wij mogen uniek mens zijn, in relatie zijn met Hem, groeien naar hem toe en volledig tot ons recht komen ín Hem.
God heeft ons allerlei gaven en talenten gegeven. Die mag je ontdekken, ontwikkelen en inzetten voor de opbouw van Zijn Koninkrijk. Door aan de slag te gaan met je gaven en talenten, kan je vrucht dragen: dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudig. En door vrucht te dragen verheerlijk je God (Joh. 15:8).

Je mag als mens steeds meer in geloof toegroeien naar Christus. Het gaat er niet om wat ik doe, niet om wat ik heb of hoe anderen naar me kijken. Het gaat er om wie ik ben in Christus. Henri Nouwen heeft hierover in 1992 een prachtige preek gehouden: ‘You are the beloved’, te vinden via Youtube.

Het groeien in Christus is niet alleen een persoonlijk gebeuren. Je bent deel van de gemeenschap van gelovigen; het lichaam van Christus. In die verbondenheid is het de opdracht om “samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: ​Christus”  (Efz. 4:15-16), waarin ieder zijn deel bijdraagt.